ce1
ce2
Bezpłatne szkoły
ce1
ce2
Bezpłatne szkoły
1

Historia

Zaoczne Szkoły dla Dorosłych Centrum Edukacji Sp. z o.o. w Radomiu rozpoczęły swoją działalność 1 września 1998 roku. CENTRUM EDUKACJI Sp. z o. o. jako organ założycielski powołał następujące typy szkół dla dorosłych:

  • Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie Gimnazjum
    i Szkoły Podstawowej
  • Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie Szkoły Zawodowej
  • Zaoczna Szkoła Policealna w zawodzie: technik administracji
  • Zaoczna Szkoła Policealna w zawodzie: technik informatyk

Patronat naukowy nad szkołami objął prof. zw. dr hab. Henryk Bednarski, były kierownik Katedry Pedagogiki i Psychologii Politechniki Radomskiej, uznany autorytet w dziedzinie nauk społecznych zarówno w kraju jak i zagranicą. Przez minioną kadencję rektor Wyższej Szkoły Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach. Na dzień 1 lutego 2008 r. szkoła kształciła słuchaczy 21 semestrów.

 

Pierwszym Dyrektorem Szkół i do chwili obecnej jest mgr inż. Czesław Kot

 

Gwarancją wysokiej jakości usług oferowanych przez Centrum Edukacji jest jasno określona misja oraz wynikające z niej cele polityki Systemu Zarządzania Jakością Międzynarodowy znak jakości CERTYFIKAT ISO 9001:2008 przyznany przez DAS Certification Ltd. Wielka Brytania.

 

Od 15 lat Misją Centrum Edukacji jest:

Przygotowanie naszych słuchaczy do życia i zawodu