ce1
ce2
Bezpłatne szkoły
ce1
ce2
Bezpłatne szkoły
1

O SZKOŁACH

Szkoły prowadzone przez CENTRUM EDUKACJI Sp. z o. o. w Radomiu organizują nauczanie w systemie zaocznym semestralnym dla dorosłych.
Absolwenci szkół podstawowych, gimnazjów, szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących i techników, którzy podejmą naukę w naszych szkołach, mają możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych uzyskując świadectwo maturalne lub dyplom nadania tytułu zawodowego z możliwością podjęcia nauki na wyższej uczelni oraz znalezienia dobrej pracy.

 


Kadra pedagogiczna

Na zajęciach na pewno nie będziesz się nudził. Nasi wykładowcy to wykwalifikowani i doświadczeni pedagodzy, którzy w ciekawy sposób przekazują wiedzę.

Aby podnieść skuteczność nauki i ułatwić ci przyswojenie wszystkich istotnych informacji, osoby prowadzące zajęcia stosują nowoczesne metody nauczania, takie jak warsztaty, ćwiczenia i szkolenia. Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno nauczyciele akademiccy szkół wyższych oraz doświadczeni pedagodzy, jak również praktycy życia gospodarczego z instytucji finansowych, urzędów, banków oraz firm prywatnych w całej Polsce.
Kadra dydaktyczna jest poddawana ocenie według procedur opracowanych przez „Centrum Edukacji”. Dokonywana ona jest przez słuchaczy za pomocą anonimowych ankiet w ciągu roku szkolnego. Wyniki są analizowane i omawiane z wykładowcami. Oznacza to, że słuchacze mają realną możliwość wpływania na jakość procesu kształcenia. Kadra nauczycielska to starannie dobrani fachowcy. W rankingu Systemu Zarządzania Jakością ISO funkcjonującym w szkołach od 2005 r. kadra otrzymuje 100% poparcie słuchaczy!