ce1
ce2
Bezpłatne szkoły
ce1
ce2
Bezpłatne szkoły
1

Organizacja zajęć

W „Centrum Edukacji” funkcjonują następujące typy Szkół dla dorosłych, które prowadzone są w systemie zaocznym:

 

  • Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

na podbudowie gimnazjum i „starej” szkoły podstawowej – nauka trwa 3 lata,

na podbudowie szkoły zawodowej – nauka trwa 2 lata.

  • Zaoczna Szkoła Policealna w zawodzie: technik administracji

Specjalność: pracownik biurowy, nauka trwa 2 lata

 

Nabór prowadzimy dwa razy w roku

semestry się zaczynają od 1 września i 1 lutego.

 

Przyjmujemy także całorocznie, po uwzględnianiu różnic programowych, słuchaczy na wyższe semestry, jeśli przerwali naukę w innych szkołach.
Zajęcia odbywają się w formie konsultacji sobotnio-niedzielnych (zwykle w godzinach od 8.00 do 15.00) według planu zajęć (do ściągnięcia wraz z terminarzem po zalogowaniu). Zazwyczaj w ciągu miesiąca są 2-3 konsultacje.

 

Nauka w każdym semestrze kończy się egzaminami semestralnymi.
Dla naszych Słuchaczy organizujemy także bezpłatne kursy dotyczące  m.in. autoprezentacji, metod poszukiwania pracy czy prowadzenia działalności gospodarczej.