ce1
ce2
Bezpłatne szkoły
ce1
ce2
Bezpłatne szkoły
1

Podstawy prawne działalności

Szkoły Centrum Edukacji założone i prowadzone przez Centrum Edukacji Sp. z o.o. działają zgodnie z przepisami Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. nr 95, poz. 425, z późn. zm.) i są zarejestrowane we właściwych dla Radomia organach administracji samorządowej.
Szkoły Centrum Edukacji Sp.zo.o. w Radomiu posiadają od 1998 r.uprawnienia szkół publicznych nadanych na czas NIEOKREŚLONY przez Kuratora Oświaty.
Centrum Edukacji Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 15/17 w Radomiu jako organ prowadzący szkoły jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000174389.