ce1
ce2
Bezpłatne szkoły
ce1
ce2
Bezpłatne szkoły
1

Technik administracji

Zaoczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w zawodzie: technik administracji to oferta edukacyjna skierowana do absolwentów szkół średnich, także tych, którzy nie posiadają matury. Nauka trwa 2 lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie: technik administracji.

Na II i IV semestrze nauki słuchacze odbywają 1-miesięczną praktykę zawodową w urzędach administracji państwowej lub prywatnych przedsiębiorstwach.

W planie nauczania znajdują się między innymi takie przedmioty jak:

 

  • Działalność gospodarcza w jednostce
  • Prawo finansów publicznych
  • Prawo cywilne
  • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  • Język obcy w administracji (angielski)
  • Postępowanie administracyjne
  • Wykonywanie pracy biurowej (zajęcia przy komputerze)

 

Nowe semestry zaczynają naukę od 1 września i 1 lutego.

Słuchacze, którzy przerwali naukę w innych szkołach, mają możliwość zapisania się na wyższy semestr, po uwzględnieniu różnic programowych.