ce1
ce2
Bezpłatne szkoły
ce1
ce2
Bezpłatne szkoły
1

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to oferta edukacyjna skierowana do absolwentów gimnazjum, szkół podstawowych ‚starego typu’ oraz szkół zawodowych.

W przypadku absolwentów gimnazjum lub szkoły podstawowej ‚starego typu’ nauka w szkole trwa 3 lata, natomiast  absolwenci szkół zawodowych uczą się w liceum przez 2 lata. Absolwenci dostają świadectwa ukończenia szkoły i suplement certyfikatu systemu zarządzania jakością.

W programie obok przedmiotów ogólnokształcących występują również przedmioty ekonomiczne.

Nowe semestry zaczynają naukę od 1 września i 1 lutego.

Słuchacze, którzy przerwali naukę w innych szkołach, mają możliwość zapisania się na wyższy semestr, po uwzględnieniu różnic programowych.