Czy da się napisać oryginalną, nowatorską i interesującą pracę inżynierską? Opracowanie takiej publikacji nie należy do zadań najłatwiejszych, ponieważ specyfiką rozpraw inżynierskich jest osadzenie każdego twierdzenia w rzeczywistości. Nie ma prac inżynierskich teoretycznych sensu stricte, każda z nich musi choć w niewielkim stopniu odnosić się do otaczającego nas realnego świata, inaczej nie zasługuje na swoje miano.

Niewyczerpana skarbnica pomysłów

Skąd więc brać pomysły na prace, które należy osadzić w realnych ramach? Oczywiście niewyczerpaną skarbnicą wiedzy, myśli i idei jest Internet. Od początku studiów, a nawet i wcześniej słyszymy, że wszystkie nasze opracowania mają być w pełni autorskie a posiłkowanie się Internetem to plagiat rodzący oczywiście konsekwencje prawne. Jak więc napisać wartościową pracę, skoro dopiero studia inżynierskie za nami i poza kilkoma latami nauki nie mamy żadnego doświadczenia w obszarze, którym mamy się zająć? Mimo że praca inżynierska jest rzeczywiście publikacją, która bezwzględnie musi bazować na zmaganiach własnych, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby skorzystać z doświadczeń i pomocy profesjonalistów.

Należy przy tym mieć na uwadze, że praca inżynierska to tekst twórczy, a napisanie tego rodzaju publikacji nie jest końcem naszych zmagań naukowych przed uzyskaniem tytułu inżyniera. Trzeba jeszcze zdać egzamin, dlatego bezspornie warto włożyć własny wysiłek w stworzenie wartościowego tekstu, ale skorzystanie z fachowej pomocy specjalistów może okazać się korzystne dla ostatecznego rezultatu naszych działań.

Gdzie szukać pomocy?

Pomoc w pisaniu prac inżynierskich powinni zapewnić studentom przede wszystkim promotorzy, jednak często taka asysta w ogóle nie ma racji bytu. Studenci obawiają się zadawania pytań mogących obnażyć ich niewiedzę, a promotorzy, którym dana dziedzina znana jest nierzadko od kilku dekad, nie mają pojęcia o tym, że student może mieć elementarne (zdaniem promotorów) braki. Dlatego studenci często szukają informacji na własną rękę, nawet nie wiedząc, że w Internecie znajdą usługi polegające na pomocy specjalistów rozmaitych dziedzin właśnie przy pisaniu prac, również inżynierskich. Profesjonalni doradcy służą radą w doborze tematu i argumentów, pomogą postawić właściwe tezy oraz je udowodnić lub obalić. W rezultacie takiej współpracy, student napisze pełnowartościową pracę, zdobędzie rzetelną wiedzę i będzie dla komisji egzaminacyjnej równorzędnym niemalże partnerem do rozmowy.

Poza wartością merytoryczną, dobra praca inżynierska powinna cechować się jasnym, zwięzłym i treściwym językiem, logicznym układem, gdzie każdy kolejny punkt wynika z poprzedniego a każda teza musi zostać potwierdzona lub obalona. Dobrze widziane są w pracach inżynierskich rysunki, tabele i wykresy, oczywiście z zachowaniem proporcji (około 30% grafiki w stosunku do 70% tekstu) a długość publikacji w liczbie około 80 stron czcionką 11 pkt z pewnością stanowi wystarczającą objętość.