UWAGA

UWAGA!!!

SŁUCHACZE SEMESTRU I PG i II PG

W dniu 11.06 i 12.06. (sobota i niedziela) zajęcia odbędą się na ul. Tybla 7/11 w PSP nr 7.€“ WYKAZ SAL W ZAŁĄCZENIU (LINK)

POZOSTAŁE SEMESTRY zgodnie z planem

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

OSTATNI ZJAZD

Uwaga!

Przypominamy, że ostatnie zajęcia dla sem. IPG i VPG – 11 – 12 czerwca 2016 (wersja A) i egzaminy semestralne dla semestrów Szkoły Policealnej – SA – harmonogram w sekretariacie szkół

18 – 19 czerwca 2016 egzaminy semestralne dla semestrów IPG – V PG – harmonogram w sekretariacie szkół.

 

EGZAMINY Z KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Egzamin z kwalifikacji zawodowych CZERWIEC 2016 ! OGÓLNOPOLSKI HARMONOGRAM OGŁOSZONY PRZEZ Dyr. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie http://oke.waw.pl/files/oke_waw_28820150820_Harmonogram_egzaminow_w_2016_r.pdf.pdf

 

Słuchacze otrzymali stosowną informację o terminach egz. Z KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH  oraz procedurach i organizacji m.in. w formie pisemnej.

17.06.2016 r.  godz. 10.00 -€“ EGZAMIN Z KWALIFIKACJI (TECHNIK ADMINISTRACJI)

PISEMNY

23.06.2016 r.  godz.9.00 -€“ EGZAMIN Z KWALIFIKACJI (TECHNIK ADMINISTRACJI)

PRAKTYCZNY

Wszystkie ww terminy słuchacze otrzymali na początku semestru w harmonogramie zajęć

MATURA 2016

MATURA 2016 ! -€“ OGÓLNOPOLSKI HARMONOGRAM OGŁOSZONY PRZEZ Dyr. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

http://oke.waw.pl/files/oke_waw_28820150820_Harmonogram_egzaminow_w_2016_r.pdf.pdf

4 maja rozpoczynają się pisemne i ustne egzaminy maturalne. Harmonogramy matur w naszych szkołach i€“ na tablicach ogłoszeń w szkole. Słuchacze otrzymali stosowną informację o terminach egz. maturalnych oraz procedurach i organizacji m.in. w formie pisemnej.

PISEMNE

4 maja 2016 r. / środa/ godz. 9.00 – MATURA Z J.POLSKIEGO (należy być o 8.00 w szkole na ul. Tybla 7/11)

5 maja 2016 r. / czwartek/ godz. 9.00 – MATURA ZMATEMATYKI (należy być o 8.00 w szkole na ul. Tybla 7/11)

6 maja 2016 r. / piątek/ godz. 9.00 – MATURA Z J. ANGIELSKIEGO (należy być o 8.00 w szkole na ul. Tybla 7/11)

10 maja 16 r. /wtorek/godz.9.00 – MATURA Z wiedzy o społeczeństwie(należy być o 8.00 w szkole na ul. Tybla 7/11)

12 maja 16 r. /czwartek/godz.9.00 –  MATURA Z j. niemieckiego(należy być o 8.20 w szkole na ul. Tybla 7/11)

13 maja 16 r. /piątek/godz.14.00 – MATURA Z GEOGRAFII (należy być o 8.00 w szkole na ul. Tybla 7/11)

USTNE      Na ustne egzaminy maturalne słuchacze wchodzą o określonych godzinach!- zgodnie z imiennym harmonogramem

16 maja 16 r. /poniedziałek/ godz.  14.00 – MATURA  USTNA Z J. POLSKIEGO (SEM VI PG kończący szkołę w kwietniu 16 r.)

16 maja 16 r. /poniedziałek/ godz.  15.00-  MATURA  USTNA Z J. ANGIELSKIEGO (SEM VI PG kończący szkołę w styczniu 16 r.)

19 maja 16 r.  /czwartek/ godz.  14.00- MATURA  USTNA Z J. POLSKIEGO (SEM VI PG kończący szkołę w styczniu 16 r.)

19 maja 16 r. /czwartek/ godz.  14.00- MATURA  J. ANGIELSKIEGO (SEM VI PG kończący szkołę w kwietniu 16 r.)

Słuchacze zobowiązani są o zapoznanie się z szczegółowym harmonogramami matur w szkole na Kilińskiego 15/17 i Tybla 7/11 !

UWAGA

Uwaga!

 

Zajęcia w dniu  09.04 – 10.04.2016 (wersja A), odbędą się  na UL.KILIŃSKIEGO 15/17 tylko dla sem. VI PG i I-IV SA

16.04 – 17.04.2016 – zajęcia dla semestrów I PG -€“ V PG i I SA -€“ IV SA  (wersja A).

Obecność na zajęciach obowiązkowa.

 

16.04 – 17.04.2016 Dla semestru VI PG rozpoczynają pisemne i ustne egzaminy semestralne

 

11.06 – 12.06.2016 Dla semestru I – IV SA rozpoczynają pisemne i ustne egzaminy semestralne

Pozostałe terminy zjazdów w maju i czerwcu -€“ zgodnie z harmonogramem i planem lekcji

Plan i terminarz do pobrania

Szanowni Słuchacze,

 

Plan lekcji jest dostępny na stronie internetowej szkoły po zalogowaniu się.

(Słuchacze, którzy po raz pierwszy logują się na stronę muszą wpisać adres e-mail i przepisać ciąg znaków z obrazka, następnie na wskazany adres otrzymają wiadomość zwrotną od administratora z linkiem do utworzenia hasła po zatwierdzeniu nowego użytkownika, od tego momentu można się logować i pobierać potrzebne materiały)

Szczegółowy terminarz (bez logowania) do pobrania w zakładce Wirtualny Sekretariat – Terminarz

 

Zapraszamy na zajęcia w sobotę i niedzielę 27 – 28.02.2016 r.

Szanowni słuchacze!

W zakładce wirtualny sekretariat można pobrać TERMINARZ ZAJĘĆ KONSULTACYJNYCH na semestr wiosenny rozpoczynający się od lutego 2016 r.

Pierwsze zajęcia rozpoczynają się 27 – 28.02.2016 r.

Szczegółowy terminarz i plan lekcji wkrótce. Zapraszamy do sekretariatu szkół i na stronę internetową szkół. Zapraszamy także na Facebooka szkół. Z powodów technicznych zostanie utworzony NOWY FACEBOOK. Wszystkich słuchaczy, którzy są zarejestrowani na dotychczasowym Facebook’u, zapraszamy do przeniesienia swoich profili na NOWY FACEBOOK SZKÓŁ CENTRUM EDUKACJI.

Słuchacze zdający poprawkowe egzaminy semestralne i z przesuniętym terminem zdawania egzaminów przypominamy, że egzaminy należy zdać do końca lutego. Słuchaczy, którzy chcą ponownie kontynuować naukę zapraszamy do sekretariatu szkół na ul. Kilińskiego 15/17 (II p. nad „Cechowianką”)

Główny sekretariat szkół – trwa REKRUTACJA NA LUTY 2016 ! – Całkowicie BEZPŁATNA NAUKA!

Zapraszamy!!!

Informacja

UWAGA! – Słuchacze szkół Centrum Edukacji w Radomiu

 

Przypominamy, że na zjeździe 19 – 20.12.2015 r. oraz na zjeździe 9 – 10.01.2016 r.€“ OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA. Przypominamy, również, że PISEMNE egzaminy semestralne, zgodnie z przekazanym Państwu terminarzem odbędą się 16 – 17.01.2016 (HARMONOGRAM zostanie podany wkrótce). Przypominamy również o:

 

  1. EGZAMINY warunkiem dopuszczenia do egzaminów semestralnych jest uzyskanie przez słuchaczy
  2. OCENY ZALICZENIOWEJ ze wszystkich przedmiotów obowiązujących w danym semestrze, ORAZ OSIĄGNIĘCIE 50% FREKWENCJI na wszystkich zajęciach. Niedopełnienie tych warunków jest równoznaczne z niedopuszczeniem słuchacza do egzaminów semestralnych.
  3. INDEKS należy niezwłocznie po egzaminach oddać Indeks ze wszystkimi ocenami, podpisami nauczycieli do kancelarii szkół. Indeksy do odbioru przed egzaminami warunek – dopuszczenie do egzaminu.

 

Strona www.ce.radom.pl, www.ce.radom.webd.pl – słuchacze po zalogowaniu się mogą m.in. zapoznać się z planem zajęć, terminarzem zjazdów, aktualnościami z życia szkoły. Mogą poprosić o wypisanie zaświadczenia. Kandydaci do szkół uzyskają niezbędne informacje. Wszelkie informacje dotyczące egzaminu z kwalifikacji zawodowych i matury znajdziecie na stronach Centralnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie www.oke.waw.pl www.cke.edu.pl i stronie szkół.

Podczas egzaminów semestralnych dla semestrów: IV SA i VI PG przewidziane jest szkolenie dot. matury i egzaminu z kwalifikacji zawodowych oraz podpisanie wymaganych dokumentów.

Od 1 lutego planowany jest nabór na semestr wiosenny. Zachęcamy słuchaczy VI PG do skorzystania z oferty szkół (zawód technik informatyk; administracji, teleinformatyk).

(!!!)  Słuchacze, którzy chcą ZDAWAĆ W TERMINIE DODATKOWYM egzaminy semestralne lub powtarzać semestr(mogą powtarzać 1 raz, 2-gi za zgodą DYR.), zobowiązani są złożyć stosowne podanie u Dyrektora szkoły.

 

 

1 2